Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzyżowicach
http://zspkrzyzowice.superszkolna.pl