Ogłoszenia

14 lutego 2018 17:07 | Ogłoszenia

PRZEDSZKOLE

 

Nabór do Publicznego Przedszkola w Krzyżowicach

 na rok szkolny 2018/2019

 

I

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019

od 15.02.2018r.
do 23.02. 2018r.
 


Deklaracje do odbioru u wychowawców w przedszkolu.

 

II

W zakresie terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego – zgodnie z Zarządzeniem Nr OI.0050.0006.2018 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 25 stycznia 2018r. uzgodniono, co następuje:

   

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postepowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku do przedszkola wraz    z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę           w postępowaniu rekrutacyjnym

od 02.03.2018r.

do 16.03.2018r.

od 03.04. 2018r.

do 11.04. 2018r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola 
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym

do 21.03.2018r.

do 13.04.2018r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych

23.03.2018r.

do godz. 14.00

16.04.2018r.

do godz. 14.00

4.

Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia


do 28.03.2018r. 


do 23.04.2018r.

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych


do 30.03.2018r. 

 

do 27.04.2018r.

 

 

Przeczytano: 307 razy. Wydrukuj|Do góry